AKCIONI PLAN ZA MLADE DOPRINOSI OSTANKU MLADIH U ČAČKU 09 12 2020

Kako ističe Dušan Radojević, koordinator radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade za period od 2020.

Kako ističe Dušan Radojević, koordinator radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade za period od 2020. do 2023. godine, a sada već i član Republičkog parlamenta, ovaj strateški dokument predstavlja odličan okvir za unapređenje uslova u kojima mladi žive u Čačku. On jasno definiše potrebe i prioritete mladih, ali ujedno i korake, odnosno mere za unapređenje uslova u kojima žive. U njemu se mladi prepoznaju kao aktivni partneri u svim sferama života, a ne kao puki posmatrači.