DONACIJA EU KAO PODRŠKA DOMAĆEM TURIZMU 20 04 2021

Kroz Projekat „Eu za tebe za kulturno nasleđe i turizam“ , Evropska Unija je zajedno sa Vladom Savezne

Kroz Projekat „Eu za tebe za kulturno nasleđe i turizam“ , Evropska Unija je zajedno sa Vladom Savezne Republike Nemačke obezbedila nabavku vredne opreme i dezinfekcionog materijala koji će omogućiti turističkim radnicima na teritoriji čitave Republike da svoj posao obavljaju u skladu sa propisanim merama, kako bi svojim gostima obezbedili bezbedan boravak.