OTPAD SE JOŠ UVEK SLABO SELEKTUJE 11 05 2021

Od malena nas roditelji uče da se smeće baca u kantu za smeće i da je to odlika

Od malena nas roditelji uče da se smeće baca u kantu za smeće i da je to odlika ne samo lepog ponašanja, već i očuvanja životne sredine. Međutim, selektovanje otpada i njegovo odlaganje na naznačena mesta u gradu odakle ide dalje na reciklažu trebalo bi da svi mi praktikujemo .Iako jedan broj naših sugrađana vrši selekciju otpada, to nije dovoljno kako bi se dostigli određeni standardi, a životna sredina učinila čistijom.