AGROBOBICA ZADOVOLJNA RODOM I OTKUPOM MALINE 13 07 2021

Zemljoradnička zadruga „Agrobobica“, koja se bavi proizvodnjom, otkupom i plasmanom jagodastog voća premium kvaliteta, nastala je 2018. godine

Zemljoradnička zadruga „Agrobobica“, koja se bavi proizvodnjom, otkupom i plasmanom jagodastog voća premium kvaliteta, nastala je 2018. godine na inicijativu Draška Radulovića i Aleksandra Jolovića. Kasnije su im se pridružili Miroslav Jovanović, Ivan Novaković i Aleksandar Andrić.