PROJEKAT „PONOVO SNAŽNA I VAŽNA“ 01 10 2021

Kroz projekat „Ponovo snažna I važna, realizuju se aktivnosti koje doprinose poboljšanju položaja ranjivih kategorija žena na tržištu

Kroz projekat „Ponovo snažna I važna, realizuju se aktivnosti koje doprinose poboljšanju položaja ranjivih kategorija žena na tržištu rada, kao sto su dugoročno nezaposlene žene, samohrane majke osobe sa invaliditetom. Projekat snažna I važna realizuje se u partnerstvu sa udruženjem „Putokaz“ iz Kragujevca i „Evgenija“ iz Ježevice.