SAVETOVANJE SEKTORA PROIZVODNOG MAŠINSTVA NA FTN U 14 10 2021

Na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku održano je 38.Savetovanje proizvodnog mašinstva ,pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog

Na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku održano je 38.Savetovanje proizvodnog mašinstva ,pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Na ovom skupu bile su zastupljene sve aktuelne teme iz ove oblasti sa akcentom na nove tehnologije i njihov značaj uvođenja u proizvodne procese.