NA ZLATIBORU ODRŽAN 16. SIMPOZIJUM O ZAŠTITI BILJA 23 11 2021

U organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije, u Kongresnom centru hotela „Palisad“ na Zlatiboru, u periodu od 22.-25.

U organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije, u Kongresnom centru hotela „Palisad“ na Zlatiboru, u periodu od 22.-25. novembra 2021. godine održava se 16. Simpozijum o zaštiti bilja. Neka od Tematskih celina kojima se ovoga puta bave zaštitari su: Biologija i ekologija biljnih patogena, Biologija i ekologija štetočina i korova, Biološka i integralna zaštita bilja, Primena pesticida: efekti i problemi, i druge.