SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA GORNJI MILANOVAC 21 01 2022

Dvadeset treća sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac započela je usvajanjem Zapisnika sa predhodnog zasedanja koje je održano

Dvadeset treća sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac započela je usvajanjem Zapisnika sa predhodnog zasedanja koje je održano 24. decembra prošle godine, nakon čega su usvojene i sve ostale tačke dnevnog reda.