DVA KONTIGENTA OPREME ZA KJP „ZLATIBOR“ 29 04 2022

U aprilu KJP „Zlatibor“ isporučena su dva kontigenta komunalne opreme za mokru i suvu frakciju otpada, i jedan

U aprilu KJP „Zlatibor“ isporučena su dva kontigenta komunalne opreme za mokru i suvu frakciju otpada, i jedan kamion autosmećara kapaciteta 16m3. Dobijena oprema smeštena je u iznajmljeni skladišni prostor u Braneškom Polju, gde će se skladištiti i ostala nabavljena oprema.