RADOVI NA BUDUĆEM MUZEJU KOŠARKE 04 08 2022

Jedan od najznačajnijih programa u godini u kojoj će Čačak biti prestonica kulture Srbije je otvaranje Muzeja košarke

Jedan od najznačajnijih programa u godini u kojoj će Čačak biti prestonica kulture Srbije je otvaranje Muzeja košarke na lokaciji sadašnje Sokolane. Unutrašnjost će potpuno biti renovirana i preuređena, a spoljašnjost ostati ista, jer j objekat pod zaštitom zavoda za spomenike kulture.