IZAZOVI MUZEJA RUDNIČKO – TAKOVSKOG KRAJA 22 09 2022

Probelmi sa kojima se danas suočavaju muzeji u Srbiji odnose se, osim ostalog, na ljudske resurse, nedostatke ili

Probelmi sa kojima se danas suočavaju muzeji u Srbiji odnose se, osim ostalog, na ljudske resurse, nedostatke ili neuslovne prostore za depoe, kao i tehničku neopremljenost, od čega zavisi praćenje savremenih tokova u muzeologiji. Sve to prepoznato je i u Strategiji razvoja kulture Republike Srbije od 2020. do 2029. godine. U Muzeju rudničko-takovskog kraja navode da se i oni suočavaju sa brojnim izazovima ali da su stručni kadrovi svetla tačka.