MOJ MILANOVAC KOD FOTOGRAFA 07 11 2022

Crno-bele fotografije prvih milanovačkih fotografa Blagoja i njegove ćerke Dobrinke Đorđević, govore o životu, ulicama, arhitekturi i životu

Crno-bele fotografije prvih milanovačkih fotografa Blagoja i njegove ćerke Dobrinke Đorđević, govore o životu, ulicama, arhitekturi i životu grada pre Drugog svetskog rata.