NAJAVA PREDAVANJA „ELEKTRONSKA ENERGETIKA“ 16 11 2022

Brojni izvori i potrošači električne energije priključuju se na električnu mrežu putem uređaja energetske elektronike, mrežnih pretvarača koji

Brojni izvori i potrošači električne energije priključuju se na električnu mrežu putem uređaja energetske elektronike, mrežnih pretvarača koji energiju mrežnih struja i napona pretvaraju u energiju jednosmernih struja ili naizmeničnih struja drugačije učestanosti, prilagođenu potrebama potrošača i prirodi izvora. Na ovu temu u četvrtak, 17.novembra sa početkom u 14 časova na Fakultutetu tehničkih nauka u Čačku predavanje će da održi redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, prof.dr Slobodan Vukosavić.