OTVORENA LABORATORIJA ZA SENZORSKO OCENJIVANJE HRANE 17 01 2023

Agronomski fakultet u Čačku postao je danas jedno od mesta na kome će biti moguće uraditi senzorsko ispitivanje

Agronomski fakultet u Čačku postao je danas jedno od mesta na kome će biti moguće uraditi senzorsko ispitivanje prehrambenih proizvoda, jer je na toj visokoškolskoj ustanovi otvorena specijalizovana laboratorija, plod saradnje stručnjaka agronomskih fakulteta iz Čačka i Beograda.