REDOVNI PREGLEDI MLADEŽA KAO PREVENTIVA RAZVOJU MELANOMA 11 10 2023

Mladeži su danas tema koja predstavlja predmet interesovanja skoro svake osobe. Prema statističkim podacima iz godine u godinu

Mladeži su danas tema koja predstavlja predmet interesovanja skoro svake osobe. Prema statističkim podacima iz godine u godinu sve je veći broj malignih melanoma. Redovne kontrole mogu biti presudne ako se promena na mladežu uoči na vreme.