P.S Fashion u sistemu dualnog obrazovanja: Praksom do željenog posla u kompaniji

U čačanskoj kompaniji P.S. Fashion, jednoj od firmi koje su inicirale sistem dualnog obrazovanja u Čačku, do sada je

U čačanskoj kompaniji P.S. Fashion, jednoj od firmi koje su inicirale sistem dualnog obrazovanja u Čačku, do sada je praksu obavilo ili je još uvek pohađa šest generacija srednjoškolaca i dve generacije studenata među kojima su i oni koji su sebi obezbedili stalno zaposlenje po završetku školovanja.

Dualno obrazovanje je deo sistema srednjeg obrazovanja i vaspitanja u kome se kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenje kroz rad kod poslodavca, stiču, usavršavaju i izgrađuju znanja, veštine i sposobnosti i kompetencije u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja.

Mašinsko saobraćajna škola je prva uvela ovkav sistem obrazovanja u gradu na Moravi i od samog početka u ovakav vid nastave uključila se renomirana kompanija P.S.Fashion.

“ Meni je bila prva želja da dođem u kompaniju P.S. Fashion. Instruktori su dobri, kao i firma generalno”, ne skriva zadovoljstvo učenica Mašinsko soabraćajne škole Jelena Simić.

Jelena Simić, učenica Mašinsko saobraćajne škole

“Instruktori su stvarno korektni I puno nam pomažu. Naučili smo da šijemo, crtamo razne šablone za pantalone, košulje, suknje itd., a načili smo i da modelujemo”, ispričala je učenica Mašinsko saobraćajne škole Anđela Stefanović.

Anđela Stefanović, učenica Mašinsko saobraćajne škole

“Odlučila sam se za ovaj smer zato što smatram da sam kreativna i volim ideje da prenesem u stvarnost. Ovaj način šklovanja će mi omogućiti da više naučim, pošto planiram da nastavim školovanje”, izjavila je učenica Mašinsko saobraćajne škole Mirjana Ilić.

Mirjana Ilić, učenica Mašinsko saobraćajne škole

Učenje kroz rad je organizovan proces tokom koga učenici, pod rukovodstvom i nadzorom instruktora u realnom radnom okruženju u kompaniji P.S. Fashion , stiču kompetencije neophodne za efikasan i produktivan rad u modelarstvu.

Ana Palalić, mentor

“Oni u školi uče kako da konstruišu, kako da dođu do gotovog odevnog predmeta. Mi se ovde u kompaniji trudimo da sav taj deo, odnosno način konstrukcije, izrade i modelovanja odevnog predmeta primenimo praktično kako bi oni imali svest o tome kakv je rad u industrijskoj proizvodnji i kako bih ih prirpemili za rad ali i za nastavk školovanja ukoliko to žele”, mentorka Ana Palalić.

Kompanija “PS Fashion“ godinama unazad ističe potrebu za mladim kadrovima koji bi se školovali kroz modernizovani vid obrazovanja i stekli znanja koja će im omogućiti rad u kompanijama i doprineti njihovom razvoju i nadogradnji.

Nela Jovanović, marketing specijalista kompanije P. S. fashion

“Kada je reč o srednjoj školi, imali smo šest generacija od toga ukupno 50 učenika na praksi srednjoškolaca. Imali smo i dve generacije studenata, to je ukupno sedam studenata koji su i dalje na praksi kod nas.  Učenici odnosno studenti koji su školsku godinu upisali 2023., sa praksom će krenuti naredne 2024. godine”, navela je marketing specijalista kompanije P.S. Fashion, Nela Jovanović.

Nela Jovanović podseća da je prednost ovakvog načina školovanja sticanje praktičnog znanja kroz praktičan rad.

“Ono što nauče u teoriji oni primenjuju ovde na samim modelima kroz mašine sa kojima rade i to im dosta znači za buduće zaposlenje. Odlaze spremni za posao za koji se školuju. Naglašavam da imamo tri studenta iz prve generacije koji dolaze kod nas da rade najčešće u periodu kada nemaju obaveze na fakultetu, najčešće preko leta, i ti studenti su sebi obezbedili stalno zaposlenje u našoj kompaniji nakon završetka školovanja”, zaključila je Nela Jovanović.

Kroz sistem dualnog obrazovanja u školama, kroz teorijski i praktični rad u kabinetima škole i kvalitetnu obuku u modnim kompanijama deca stiču znanja i veštine sa kojima su već sada deo kreativnog tima u modnoj industriji.