INOVACIONI INKUBATOR NA FAKUTETU TEHNIČKIH NAUKA

Na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku svečano je potpisan sporazum o formiranju Inovacionog inkubatora, koji će podstaći razvoj

Na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku svečano je potpisan sporazum o formiranju Inovacionog inkubatora, koji će podstaći razvoj preduzetničkih kompetencija, povećanje broja startap timova sa poslovnim idejama, kao i povećanje broja startapa u najranijoj fazi razvoj. Takođe će profesorima i studentima pružati obuke, mentorsko vođenje i savetovanje u cilju olakšavanja rasta startapa i njihovog nesmetanog ulaska i uspeha na tržištu.