Факултет техничких наука у Чачку партнер у оквиру Еразмус+ пројекта Савеза за иновације

Током протекле недеље, у Бриселу је одржан први радни састанак у оквиру Еразмус+ пројекта под називом „Решавање јаза

Током протекле недеље, у Бриселу је одржан први радни састанак у оквиру Еразмус+
пројекта под називом „Решавање јаза у вештинама у европској индустрији текстила,
одеће, коже и обуће, са нагласком на једнакост, иновације и отпорност“ на коме је
пројектни тим Факултета техничких наука у Чачку представио релевантне аспекте своје
партнерске улоге на пројекту. Координатор AEQUALIS4TCLF пројекта је Euratex,
европско удружење за одећу и текстил, које је, за потребе реализације овог пројекта,
окупило 19 партнера – представника индустрије, привредних комора, удружења
послодаваца, институција виског образовања, и стручног образовања и обуке, из седам
европских земаља.

Основни циљ AEQUALIS4TCLF пројекта чини оснаживање веза и
сарадње између регионалних и локалних ентитета у области текстилства, и ширење
европске мреже за подршку и развој стручних вештина у оквиру иновираних
струковних курикулума, са тежњом да се образује кадар који може да одговори
потребама савременог тржишта. Поврх тога, циљ AEQUALIS4TCLF пројекта је
усмерен ка развоју нове националне стратегије вештина кроз искуства седам
партнерских земаља, како би се установиле специфичне регионалне потребе и креирао
јасан пут за развој стручних кадрова, уз посебан нагласак на покушајима да се смањи
дискриминација и промовишу разноликости у одевној индустрији.