OPŠTINSKO VEĆE GORNJI MILANOVAC

Milanovački većnicI su usvojili sve tačke dnevnog reda 62. sednice Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac. Većina tačaka se

Milanovački većnicI su usvojili sve tačke dnevnog reda 62. sednice Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac. Većina tačaka se odnosila na izmene finansijskih planova budžetskih korisnika, a dnevni red je dopunjen sa dve tačke koje su se ticale raspisivanja Javnog konkursa. Na dnevnom redu su se našle i tačke u vezi sa raspisivanjem Javnog konkursa za postavljanje načelnika Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac.