Rok za prvu ratu poreza na imovinu 17. februar

Prva rata ovogodišnjeg poreza na imovinu plaća se u iznosu četvrtine ukupnog poreza za 2015. godinu.

Izvor: Beta
Rok za uplatu poreza na imovinu za prvi kvartal 2016. godine pomeren je zbog Dana državnosti na 17. februar.
Prva rata ovogodišnjeg poreza na imovinu plaća se u iznosu četvrtine ukupnog poreza za 2015. godinu.Obveznici tog poreza su gradjani, preduzetnici i preduzeća, a prikupljaju ga lokalne samouprave koje će rešenja za plaćanje poreza na imovinu za 2016. godinu početi da uručuju od maja.

Porez na imovinu se plaća u četiri rate prva do 15. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta, a poslednja do 15. novembra.

Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predvidjena je kazna od 5.000 dinara.