Posebnu delatnost u okiru Regionalne Televizije Telemark čini sektor Marketinga u čijem opisu je proizvodnja reklamnih sadržaja, saradnja sa marketinškim agencijama, izrada medija planova, istraživanje tržišta, zatim saradnja sa stalnim i potencijalnim klijentima i oglašivačima.

Pored komercijalnih aktivnosti, marketing sektor Regionalne TV Telemark nudi mogucnost kompletnog osmišljavanja i realizacije marketinške kampanje za potrebe klijenata. Kroz idejna rešenja zadatih sadržaja, osmišljavanja adekvatnog  medija plana, izrade reklamnih panoa, flajera i banera, ostvarena je mogućnost da se reklamni materijal plasira u redovnim reklamnim blokovima i sajtu Regionalne Televizije zatim, na portalu www.regionalnevesti.net kao i poledjini računa KDS sistema koji se isporučuju na teritoriji devet gradova i opština koje pokriva kablovska Televizija i internet Telemark Systems.

Osmišljavanje, izrada i plasiranje reklamnih sadržaja poverena je timu vizionara čiji je cilj  povećanje prometa klijenta i najbolja promocija  sopstvenih resursa sa kojima raspolaže Telemark Systems.

U našoj knjizi referenci upisana su imena najvećih srpskih kompanija i marketinških agencija. Neke od tih poslovnih saradnji traju od formiranja službe marketinga.

PIŠITE NAM

[autoaca_fb id="0"]