U  prostorijama Regionalnog centra  u Čačku održana je radionica o polno prenosivim bolestima i prevenciji hiva. Organizator je  „As centar“ iz Beograda u saradnji sa „Alternativom za Čačak“ u okviru projekta koji sprovodi Ministarstvo omlladine i sporta.


Na osnovu uspostavljene saradnje sa VMA, Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu u Požegi omogućilo je svim zainteresovanim licima da mogu potpisati izjavu o pristanku za doniranje organa, odnosno tkiva.
Na ovaj način ovo požeško udruženje podržava Nacionalnu kampanju Ministarstva zdravlja pod motom „Produži život“. 

Rok za uplatu  prve ovogodišnje rate poreza na imovinu ističe u sredu, 17. februara, podsećaju i Gradskoj upravi za  lokalnu poresku administraciju u Čačku. Do dobijanja rešenja za 2016., obveznici poreza na imovinu plaćaju  iznose po rešenju iz 2015. godine. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji nisu dobili rešenje za porez na imovinu u prošloj godini, dužni su da sami podnesu poresku prijavu.