Svaka pigmentna promena na koži kod osoba starijih od 40 godina zahteva odlazak kod lekara, poručeno je sa juče održane akcije preventivnog pregleda tog najvećeg ljudskog organa. Akcija je održana u organizaciji Opšte bolnice, Saveta za zdravlje grada Čačka i podršku Zavoda za javno zdravlje i Doma zdravlja.


„Koalicija 27“, koju je pre tri godine osnovalo više organizacija civilnog društva, da bi zajednički pratile i doprinele usklađivanju politike i propisa Srbije s pravnim tekovinama Evropske Unije u oblasti ekologije, u Gornjem Milanovcu predstavile su rezultate jednogodišnje analize promena u životnoj sredini. Izveštaj su nazvali „Poglavlje 27 u Srbiji – još uvek u pripremi“.


Dvodnevna konferencija o „Podršci detetu u inkluzivnom procesu“ počela je juče u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju. Inkluzivni proces – ili uključivanje dece sa posebnim potrebama u aktivan društveni život, od škole do zaposlenja – u Srbiji još nije u dovoljnoj meri zaživeo, procenjuju predavači.


Na šalterima i u službenim prostorijama Odseka za upravne poslove povremeno se stvaraju veće gužve, a razlog je zamena ličnih karata na starom obrascu koje su važile do 31. decembra prošle godine, rečeno nam je u Policijskoj upravi u Čačku.