GORNJI MILANOVAC — Preduzeće Rudnik vlasnik je Integrisanog sistema menadžmenta. Kroz primenu utvrđenih principa i načina rada u preduzeću su uvedeni odgovarajući svetski priznati međunarodni sistemi i standardi upravljanja kvalitetom, zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu i zaštitom i očuvanjem životne sredine: ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.


U Čačku je potpisan ugovor za realiazciju projekta “Start ap centar naučno tehnološkog parka Čačak”. Svečanom potpisivanju ugovora prisustvovao je ministar Nenad Popović, predstavnici osnivača NTP Čačak i deo gradskog rukovodstva. Pre čina potpisivanja ugovora, minsitar bez protfelja zadužen za inovacije razgovarao je sa gradonačelnikom Čačka Milunom Todorovićem i nejgovim saradnicima.


ČAČAK — “Naši prioriteti u 2019. godini” naziv je ankete na zvaničnom sajtu grada Čačka, čijim popunjavanjem građani mogu predložiti projekte koje bi grad trebalo da realizuje u sledećoj budžetskoj godini. Građanima je upućen poziv da se uključe u anketu da bi zajedno unapredili sistem budžetskog i naporima grada da se sredstva budžeta upotrebe na najbolji način.

Anketu popunite putem sajta www.cacak.org.rs

1 2 3 119