U septembru prošle godine na sednici Skupštine grada Čačka, usvojea je nova Odluka o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom. Javno komunalno preduzeće za grejanje Čačak započelo je očitavanje merila ugrađenih ispred stambenih i poslovnih objekata, a cena ove usluge povoljnija je od cena koje građanima stižu od agencija sa kojima imaju potpisan ugovor i iznosi 280,5 dinara, ondosno 1963,5 dinara za sedam meseci grejanja. Zainteresovani sugrađani mogu da potpišu ugovor sa čačanskim javnim preduzećem, nakon što raskinu postojeći sa nekom od privatnih agencija.


Ono što Premier taxi izdvaja od drugih jeste stalni korak sa novinama u svetu automobilizma. Kako bi zaštitili životnu sredinu, ali i svojim vernim mušterijama pružili uslugu na najvišem nivou, u svoj vozni park uvrstili su i dva vozila na električni pogon. Bešumni, ne zagađuju vazduh, kada se napune, mogu preći i do 250 kilometara.


Porodiljama koje se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, kao nezaposlena lica, pripada mesečna naknada za brigu o detetu u iznosu od 20% od prosečne zarade u Republici Srbiji, u neto iznosu, do navršenih 12 meseci života deteta. O navedenom pravu, po zahtevu porodilje, Centar za socijalni rad odlučuje rešenjem. Imajući u vidu da su sredstva za ovu namenu, planirana u budžetu grada Čačka, a koja se nezaposlenim porodiljama isplaćuju na šalterima Pošte, preko Centra za socijalni rad, utrošena zaključno sa isplatom za mesec avgust, za nastavak isplata morao se sačekati rebalans budžeta Grada, istakao je sekretar Skupštine grada Čačka Miroslav Petković.


U Gornjem Milanovcu otvoren je Shop park. Ovom prilikom prisutnima su se obratili Dejan Kovačević predsednik opštine, Dejan Veljović načelnik opštinske uprave, Andrej Bele predstavnik kompanije Bermilton i Marija Radojević menadžer Shop parka.

 

1 2 3 144