17. februrar 2016.godine
SALA DOMA KULTURE NA RUDNIKU

Početak projekcije u 12 sati
Cena ulaznice: 200 dinara

18 i 19. februrar 2016.godine

SALA GIMNAZIJE „TAKOVSKI USTANAK“
Početak projekcija u 18 časova
Cena ulaznice: 200 dinara

1 321 322 323 324 325 328