Bez obzira na vremenske uslove, dinamika radova se poštuje,“ izjavio je danas predsednik opštine Gornji Milanovac, Dejan Kovačević, tokom obilaska rekonstrukcije spomen-parka Brdo Mira. „Ukoliko zbog zime ne budemo mogli da radimo u januaru i februaru, završni deo posla sprovešćemo na proleće,“ rekla je predstavnica izvođača radova, Darinka Vukadinović Sretenović.