Održan završni koordinacioni sastanak projekta NeReLa na FTN u Čačku

Завршни координациони састанак представника партнерских институција на Темпус пројекту NeReLa (Network of Remote Labs) одржан је у понедељак

Завршни координациони састанак представника партнерских институција на Темпус пројекту NeReLa (Network of Remote Labs) одржан је у понедељак 24. октобра на Факултету техничких наука у Чачку. Представљени су збирни резултати пројекта и дискутовано је о модусима наставка сарадње међу партнерским институцијама.

NeReLa је трогодишњи пројекат који за основни циљ има креирање заједничког репозиторијума удаљених инжењерских експеримената које могу користити студенти универзитета-партнера на пројекту, као и наставници и ученици средњих стручних школа машинског и електротехничког усмерења. Институција-координатор је Универзитет у Крагујевцу, а координатор пројекта је
др Радојка Крнета, професор Факултета техничких наука у Чачку. Домаћи партнери су државни универзитети из Ниша, Београда и Новог Сада као и Заједнице средњих машинских и средњих електротехничких школа, Мрежа регионалних центара и Удружење БАДЕН. Драгоцену помоћ на пројекту пружили су инострани партнери: Универзитет Деусто (Билбао, Шпанија), Универзитет у Порту (Португал), Универзитет у Марибору и Европски универзитет Кипар.

Dr Radojka Krneta

Dr Radojka Krneta/Foto: FTN

Сусрету су присуствовали представници свих партнерских институција. Састанак је почео уводном речју координатора пројекта, проф. Крнете. Уследиле су кратке презентације резултата радних пакета, које су изложили руководиоци пакета са партнерских институција.

Као посебно значајан резултат истакнуто је успешно укључивање наставника средњих школа у активности пројекта, њихово оспособљавање са коришћење удаљених експеримената и ширење свести о могућностима које овај вид модерне наставе пружа, како међу наставницима, тако и међу ученицима и студентима. Као један од значајних облика одржања пројекта издвојен је акредитовани семинар за наставнике средњих школа, креиран у оквиру пројекта, а одобрен од стране ресорног министарства.

Dekan prof.dr Nebojsa Mitrovic i dr Radojka Krneta

Dekan FTN prof.dr Nebojsa Mitrovic i dr Radojka Krneta

Закључено је да је пројекат испунио предвиђене планове и констатовано да је отворен пут за наставак сарадње коришћењем остварених резултата, пре свега креираних експеримената, али и људских ресурса: успешно формираних тимова експерата из области примене удаљених експеримената.