U Regionalnom centru predstavljeni javni pozivi i konkursi za 2019. godinu

Čačanski poslodavci danas su imali priliku da se upoznaju sa javnim pozivima i konkursima Nacionalne službe za zapošljavanje

Čačanski poslodavci danas su imali priliku da se upoznaju sa javnim pozivima i konkursima Nacionalne službe za zapošljavanje za tekuću godinu. Direktor službe Zoran Mrtinović predstavio  je 12 javnih poziva za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja za koje je Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2019. izdvojeno 4 milijarde dinara.

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 8 javnih poziva i četiri javna konkursa, kojima se između ostalih predviđa radno angažovanje na određeno vreme nezaposlenih osoba, osoba sa invaliditetom, osoba iz teže zapošljivih kategorija, romske nacionalnosti, kao i samozapošljavanje i stručno osposobljavanje kroz programe pripravnika i obuka. Prezentaciju javnih poziva u Čačku otovrio je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović.

„Namera nam je da zadržimo ljude odmah nakon svog obrazovanja da makar prođu obuke ili sticanje praktičnih znanja u svojoj struci. Ono što je važno jeste da smo u ovoj godini povećali sve pojedinačne iznose tako da verujem da ćemo biti zanimljivi za sve poslodavce a zato je važno da im približimo sve uslove zato što su bespovratna sredstva da ispunjavaju one uslove koje predvidimo ugovorom“, istakao je  Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje

Prema Martinovićevim rečima, plan je da se kroz ove mere aktivne politike zapošljavanja uposli od 30 do 35 000 lica. Dužina trajanja radnog angažmana varira od četiri meseca, koliko je predviđeno za javne radove, pa do 18 meseci, koliko je predviđeno za realizaciju programa pripravnika za mlade sa visokim obrazovanjem, jer Nacionalna služba učestvuje u finansiranju programa do 12 meseci, nakon čega poslodavac ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu još najmanje šest meseci.

„Poslodavac može da koristi mere u okviru dodatnog obrazovanja i obuka, na primer program stručne prakse, programe pripravnika koji su ponovo uvedeni, program obuke na zahtev poslodavca za obučavanje lica za rad na konkretnim poslovima, subvenciju za zapošljavanje lica na neotvorenim radnim mestima, podsticajne mere za zapošljavanje osoba sa invaliditetom“, rekao je Nikola Vojinović, načelnik Odeljenja za programe zapošljavanja NSZ Čačak.

Pravo učešća u javnim pozivima i konkursima imaju poslodavci iz privatnog i javnog sektora, kao i udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar Agencije za privredne registre. Veliki broj čačanskih poslodavaca prisustvovao je prezentaciji mera aktivne politike zapošljavanja u Regionalnom centru.

„Došla sam na ovaj sastanak da se upoznam sa merama koje se predlažu. Naravno da nam svima mnogo znači neka olakšica pri zapošljavanju radnika jer je to u današnje vreme postalo opterećujuće“, kaže Slavica Jovanović, vlasnica Centra za lepotu „Leponoga Beti“.

Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2019. godinu, koji je usvojila Vlada Republike Srbije, za realizaciju planiranih programa i mera aktivne politike zapošljavanja, obezbeđeno je 4.000.000.000 (milijarde) dinara, dok je za zapošljavanje osoba sa invaliditetom obezbeđeno 550.000.000 dinara. Takođe, iz direktnog granta NSZ obezbeđen je iznos od 206.583.000 dinara za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja za 2019. godinu.