ISPLATA POMOĆI ZA NEZAPOSLENE 14 06 2021

Država će sutra isplatiti pomoć od 60 evra za sve nezaposlene , koji su ključno sa 15. aprilom

Država će sutra isplatiti pomoć od 60 evra za sve nezaposlene , koji su ključno sa 15. aprilom bili prijavljeni na Nacionalnoj službi za zapošljavanje.