ZLATIBORSKI EKO AGRAR 06 09 2021

Sumirajući rezultate rada u protekloj godini, direktor Zlatiborskog eko agrara Marko Marić kaže da je period od marta

Sumirajući rezultate rada u protekloj godini, direktor Zlatiborskog eko agrara Marko Marić kaže da je period od marta 2020. do danas bio izuzetno turbulentan, ali uspešan. Uspesi koji su postignuti zapaženi su u svim aspektima, a posebno u oblasti subvencija za poljoprivredu.