TREĆINA EKOLOŠKOG BUDŽETA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST 07 10 2021

Pomoćnik gradonačelnika za oblast zaštite životne sredine Mirjana Đoković izjavila je da građani Čačka na proleće 2022. godine

Pomoćnik gradonačelnika za oblast zaštite životne sredine Mirjana Đoković izjavila je da građani Čačka na proleće 2022. godine mogu očekivati javni poziv za subvencionisanje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova. Ona je najavila da će trećina budžeta resora ekologije u narednoj godini biti izdvojena za projekte eneregtske efikasnosti.