RADIONICA ASEMBLIRANJE, OPTIMIZICAIJA I TESTIRANJE RAČUNARA 23 11 2021

Na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, u organizaciji Studentskog parlamenta i Ministarstva prosvete,nauke i tehnološkog razvoja organizovana je

Na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, u organizaciji Studentskog parlamenta i Ministarstva prosvete,nauke i tehnološkog razvoja organizovana je je radionica „Asembliranje, optimizacija i testiranje računara.“ Manifestacija je održana sa ciljem da studenti, ali i đaci završnih razreda Tehničke i Mašinsko-saobraćajne škole steknu nova znanja i iskustva kroz aktivnu interakciju.