NOVINE U TURISTIČKO REKREATIVNOM KOMPLEKSU ZLATIBOR 28 02 2022

U Turističko rerekativnom kompleksu Zlatibor osim redovnog rada sa pripremama ekipa, ove zime se radi i na rekonstrukciji

U Turističko rerekativnom kompleksu Zlatibor osim redovnog rada sa pripremama ekipa, ove zime se radi i na rekonstrukciji celog jednog sprata kako bi se osvežila ponuda, a nedavno su predstavnici boravili u Antaliji gde sustečena nova iskustva na primeru tamošnjih turističkih i sportskih objekata.