POVEĆANA KOLIČINA KABASTOG OTPADA I DIVLJIH DEPONIJA 28 02 2022

Sa pojavom nešto toplijeg vremena, protekle sedmice mnogi sugrađani su nelegalno odlagali kabasti otpad na reciklažnim platoima u

Sa pojavom nešto toplijeg vremena, protekle sedmice mnogi sugrađani su nelegalno odlagali kabasti otpad na reciklažnim platoima u prigradskim naseljima. Radi se o reciklažnim platoima za odlaganje smeća po kategorijama, koji su postavljeni su po mesnim zajednicama. Na svakoj posudi u okviru reciklažnog platoa jasno je naznačeno za koju vrstu otpada služi, međutim, oni nesavesni građani stvorili su problem sa enormnom količinom otpada, tako da su radnici JKP „Komunalac“ imali vanrednu akciju čišćenja platoa, a uključila se i inspekcija.