REZULTATI IZBORA ČAČAK 04 04 2022

Izborna komisija grada grada čačka na dana s održanoj sednici donel aje zbirni izveštaj o rezulttaima glasanja n

Izborna komisija grada grada čačka na dana s održanoj sednici donel aje zbirni izveštaj o rezulttaima glasanja n aizborima z anarodn eposlanije na biračkim mestima na teritoriji grada Čačka.