NAUČNO TEHNIČKA SARADNJA GEOGRAFSKOG FAKULTETA I OPŠTINE IVANJICA 2306 2022

Geografski fakultet iz Beograda i opština Ivanjica potpisali su Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji. Ovo je jedan u nizu

Geografski fakultet iz Beograda i opština Ivanjica potpisali su Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji. Ovo je jedan u nizu sporazuma koji fakultet potpisuje sa lokalnim samoupravama ili institucijama koje se bave razvojem, planiranjem ili edukacijom. Prema rečima dekana Geografskog fakulteta, Velimira Šećerova, prvo će napraviti redosled aktivnosti koji odgovara i fakultetu i opštini.