DRUŠTVENE MREŽE SASTAVNI SU I NEZAOBILAZNI DEO NAŠIH ŽIVOTA 30 05 2023

Koristimo ih da bismo ostali u kontaktu sa prijateljima i porodicom, razmenjivali informacije i informisali se, delili svoje

Koristimo ih da bismo ostali u kontaktu sa prijateljima i porodicom, razmenjivali informacije i informisali se, delili svoje političke stavove i bili društveno angažovani. Pored svih pozitivnih efekata koje društvene mreže imaju, postavlja se pitanje kako sadržaj koji je na njima prisutan utiče na mentalno zdravlje mladih.