ŠKOLA JAHANJA U KALIMANIĆIMA 18 09 2023

Od nedavno u Gornjem Milanovcu, tačnije u MZ Kalimanići, postoji i radi škola jahanja „Tihi topot kopita“.

Od nedavno u Gornjem Milanovcu, tačnije u MZ Kalimanići, postoji i radi škola jahanja „Tihi topot kopita“.