KZM U IVANJICI REALIZIJE PROJEKAT UKLJUČIVANJA MLADIH SA HENDIKPOM U AKTIVNOSTI

Kancelarija za mlade opštine Ivanjica u saradnji sa Akademskom inkluzivnom asocijacom realizuje projekat pod nazivom “Razvoj standarda inkluzivnih

Kancelarija za mlade opštine Ivanjica u saradnji sa Akademskom inkluzivnom asocijacom realizuje projekat pod nazivom “Razvoj standarda inkluzivnih politika za uključivanje mladih sa hendikepom u aktivnosti Kancelarija za mlade”. U okviru projektnih aktivnosti juče su imali sastanak sa Kancelarijama za mlade ih Čačka, Bajine bašte, Knića i Kragujevca sa ciljem da se napravi model kako bi se osobe sa invaliditetom uključile u redovne aktivnosti omladine.