Broj prijava za porodično nasilje u porastu u Milanovcu

Broj punoletnih žrtava porodičnog nasilja u Milanovcu za 17 prijava je veći u 2017-oj nego u 2016-oj sa

Broj punoletnih žrtava porodičnog nasilja u Milanovcu za 17 prijava je veći u 2017-oj nego u 2016-oj sa tendencijom daljeg rasta, izjavila je za Telemark rukovodilac milanovačkog Centra za socijalni rad Tatjana Brković. U junu je prošlo tačno godinu dana od početka primene Zakona koji propisuje pooštrene mere prema počiniocima. Prijave su brojnije najverovatnije zato što žrtve sada imaju više hrabrosti da se obrate institucijama, objasnila je Brković. Ona ističe da u jednu od važnih novih mera u sprečavanju nasilja, spadaju rad i razgovor sa počiniocima, ali da kod nas ona još nije dovoljno zaživela.