Problemi u ulici Dragoslava Bojića u Ljubiću

ČAČAK — U vreme obilnih kiša rizla zatrpava odvodne kanale i cevi u ulici Dragoslava Bojića u Ljubiću

ČAČAK — U vreme obilnih kiša rizla zatrpava odvodne kanale i cevi u ulici Dragoslava Bojića u Ljubiću i voda nema gede da otiče već plavi i pravi kratere između kuća i puta, pa građani imaju problem da izađu iz svojih dvorišta.  Stanovnici tvrde da je sve počelo prošle godine kada je ta saobraćajnica, koja vodi ka kompleksu Tanasko Rajić, presvučena asfaltom pred obeležavanje 200 godina od Boja na Ljbiću. Tada je izvođač posuo rizlu na bankine, navode građani i ističu da put nije bezbedan i obnovljen po projektu.

A, u Javnom preduzeću „Gradac“ kažu da bi problemi stanovnika u ulici Dragoslava Bojića mogli biti rešeni za desetak dana. Biće upućen poziv firmi „Putevi Štrabag“ da izvrši kompletnu rekosntrukciju bankina, a stanovnicima je poručeno da moraju obezbediti propuste većeg promera i da ne mogu mimo pravila struke i propisa zatrpavati kanale da bi ušli u svoja dvorišta.