Kako do grejanja na biomasu u Gornjem Milanovcu?

„Gradska kotlarnica i dalje radi na lož ulje i mazut, što je sa stanovišta cene i ekologije za

„Gradska kotlarnica i dalje radi na lož ulje i mazut, što je sa stanovišta cene i ekologije za neki naredni period neprihvatljivo,“ izjavio je predsednik opštine Gornji Milanovac, Dejan Kovačević. „Kotlarnici ubrzo sledi rekonstrukcija i zato smo rešili da ne lutamo, već da pitamo kako da obezbedimo grejanje u Milanovcu na biomasu“, objasnio je on na sastanku čelnika i drektora javnih preduzeće 11 lokalnih samouprava sa predstavnicima kancelarije za upravljnje javnim ulaganjima. Sastanak o uvođenju ekoloških isplativih energenata u regionu održan je danas u svečanoj sali „Okružnog načelstva.“