Ekološki pokret uputio molbu Vladi Srbije za uređenje priobalja reke Skrapež u Požezi

Tema uređenja korita i obala reke Skrapež u Požegi je prisutna godinama. Najveći doprinos uređenju priobalja reke daju

Tema uređenja korita i obala reke Skrapež u Požegi je prisutna godinama. Najveći doprinos uređenju priobalja reke daju požeški ribolovci, ali i Ekološki pokret koji je juče uputio molbu na adrese predsednika države i predsednice Vlade Srbije, kako bi pomogli u rešavanju ovog problema. Projekat uređenja obala reke Skrapež uradila je lokalna samouprava, koja sama nije u mogućnosti da finansira radove, čija je vrednost procenjena na oko 200 miliona dinara.