Svaki treći čovek na svetu umire od bolesti srca

Hipertenzija spada u masovnu nezaraznu bolest i veoma je zastupljena. Jedan je od najvažnijih faktora rizika za bolesti

Hipertenzija spada u masovnu nezaraznu bolest i veoma je zastupljena. Jedan je od najvažnijih faktora rizika za bolesti srca i krvnih sudova. U dvadesetom veku je svaki deseti čovek umirao od bolesti srca, međutim početkom 21 veka, taj broj se intezivno povećao i svaki treći čovek umire od ove bolesti. Upravo iz tog razloga, dr Snežana Bošković, internista i kardiolog, smatra da je neophodno edukovati pacijente o faktorima rizika za nastanak hipertenzije, ali i pravilnom lečenju, ukoliko se ona dijagnostikuje.