Kompanija „Metalac“ planira rast proizvodnje u ovoj godini

Komapnija Metalac planira rast propizvodnje od tri do pet odsto tokom 2016. godine, a 1983 trenutno uposlnih u

Komapnija Metalac planira rast propizvodnje od tri do pet odsto tokom 2016. godine, a 1983 trenutno uposlnih u kampaniji, mogu očekivati rast plata u istom procentu – najavio je predsednik kompanije Metalac, dobitznik nagrade „Stvaratelj stoleća“, gostujući u emjsi „Osvetljavanje“ koja je na programu u utorak od 21 sati.