Štetu od poplava prijavilo više od 20 firmi u Čačku

Prema podacima koji još uvek nisu konačni, šteta iznosi preko 30 miliona dinara.

ČAČAK — Više od 20 čačanskih firmi do sada je prijavilo štete od poplave nadležnoj gradskoj komisiji.  Prema podacima koji još uvek nisu konačni, šteta iznosi preko 30 miliona dinara.

U odnosu na majske popalve pre dve godine, ovog puta u privredi su manje štete jer su u mnogim firmama uspeli da se zaštite ulažući svoj novac, kaže članica gardske komisije za procenu štete u privredi, šefica odeljenja RPK Kraljevo u Čačku, Gorana Tanasković.

 

Gradska komisija, podseća Tanasković, oformljena je da proceni štetu na opremi, mašinama, robi, repromaterijalu.

 

Prema vladinoj uredbi pomoć od države ne mogu dobiti firme sa više od 50 zapsolenih, a da bi stekli to pravo moraju imati plaćene poreze i doprinose i ispalćene palte radnicima.

 

Pomoć ne mogu da dobiju preduzeća koja su svoje pogone izgradila na području gde gradnja nije dozvoljena. Tanaksović upozorava da štete u privredi imaju dugoročne posledice i da se mnoge firme još uvek nisu oprpavile od poplava 2014. godine.