Zaustaviti pritiske na OIK u Gornjem Milanovcu

GORNJI MILANOVAC — Povodom sve učestalijih konferencija za štampu i saopštenja za javnost političkih subjekata u Gornjem Milanovcu,

GORNJI MILANOVAC — Povodom sve učestalijih konferencija za štampu i saopštenja za javnost političkih subjekata u Gornjem Milanovcu, u kojima su neretko sadržane izjave upućene Izbornoj komisiji Opštine Gornji Milanovac, odnosno njenim članovima, saopštenjem za javnost oglasila se Izborna komisija Opštine Gornji Milanovac. Saopštenje prenosimo u celini.

 

Pozivamo sve političke subjekte u Opštini Gornji Milanovac, kako političke stranke i njihove koalicije tako i grupe građana i njihove koalicije, da u svojim predizbornim aktivnostima raznim izjavama ne vrše nedozvoljeni pritisak na rad Izborne komisije Opštine Gornji Milanovac.  Ova Komisija imenovana je 6. juna 2014. godine, a u punom sastavu 4. marta 2016. godine i sačinjena je od lica koja su predložile sve odborničke grupe Skupštine Opštine Gornji Milanovac, proporcionalno njihovoj zastupljenosti u lokalnom parlamentu. Što se tiče rada izbornih komisija u nekom prethodnom periodu, shodno Zakonu o lokalnim izborima, svi politički subjekti kao i svaki birač mogli su pokrenuti postupak pred nadležnim državnim organima za preispitivanje zakonitosti njenog rada ukoliko su imali sumnju u njenu zakonitost, te je nedopustivo da danas, u predizbornoj kampanji, zakonitost odnosno nezakonitost rada nekih ranijih komisija ocenjuju politički subjekti u svrhe političke kampanje, ponašajući se kao pravosudni organi, što nisu niti to mogu biti.  Izbornu komisiju Opštine Gornji Milanovac u stalnom sastavu čini Predsednik, 8 članova i njihovi zamenici, imenovani od strane Skupštine Opštine Gornji Milanovac, na predlog Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetska pitanja odnosno odborničkih grupa. Zakonom o lokalnim izborima propisano je da samo predsednik i zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara moraju biti diplomirani pravnici. Sekretar i zamenik sekretara uopšte nisu članovi Izborne komisije i ne učestvuju u donošenju odluka. Svi članovi Izborne komisije jednako su odgovorni za zakonitost njenog rada i nedopustivo je da bilo koji politički subjekat u Gornjem Milanovcu ocenjuje zakonitost rada kako komisije, tako i njenih članova. O zakonitosti i nezakonitosti rada Izborne komisije mogu odlučivati samo nadležni državni organi, a ne politički subjekti, te stoga svaku izjavu i konferenciju za štampu u kojoj se komentariše rad ove Komisije odnosno njenih članova možemo smatrati kao vid pritiska na naš rad. Iz ovih razloga, još jednom, pozivamo sve političke subjekte da se suzdrže od ocenjivanja zakonitosti rada Izborne komisije i njenih članova putem sredstava informisanja, već ih pozivamo da se, ukoliko imaju bilo kakvu sumnju u zakonitost našeg rada obrate nadležnim državnim organima. U suprotnom, bićemo prinuđeni da kao Komisija obavestimo nadležne državne organe o nedozvoljenom pritisku na naš rad, dok će članovi Izborne komisije svoju zaštitu ostvariti pred nadležnim pravosudnim organima.  Takođe, pripadnost političkoj organizaciji nije niti može biti uslov da jedno lice bude član ili zamenik člana Izborne komisije, pa je stoga nedopustivo da se u javnosti članovi komisije etiketiraju kao pripadnici bilo koje političke stranke. Članovi Izborne komisije i njihovi zamenici imenuju se na predlog odborničkih grupa, a to da li su oni članovi političkih organizacija ili ne, ne mogu proizvoljno ocenjivati pojedini politički funkcioneri.