Raspisan konkurs za dodelu sredstava udruženjima u Lučanima

LUČANI — Komisija za izbor programa udruženja opštine Lučani obaveštava zainteresovana udruženja i organizacije civilnog društva da je

LUČANI — Komisija za izbor programa udruženja opštine Lučani obaveštava zainteresovana udruženja i organizacije civilnog društva da je doneta Odluka o raspisivanju konkursa za dostavljanje prijava za finansiranje programa od javnog interesa koji se realizuju iz sredstava budžeta opštine u ovoj godini.

Pod programom od javnog interesa u smislu ovog konkursa naročito se smatraju programi u oblasti socijalne zaštite, boračko invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, zaštite interno raseljenih lica sa Ksoova i Metohije i izbeglica, podsticanje nataliteta, pomoći starima, zdravstvene zaštite, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, obrazovanja, nauke, kulture, informisanja, zaštite životne sredine, borbe protiv korupcije, kao i humanitarni programi i drugi programi u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe. Javni konkurs za dostavljanje prijava za finansiranje programa od javnog interesa koji realizuju udruženja sredstvima iz budžeta opštine Lučani u 2016. godini sa prijavnim obrascima za pisanje predloga projekata za partiju 1 i partiju 2, može se pogledati u preuzeti sa sajta opštine Lučani www.lucani.rs ili u Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj i investicije Opštinske uprave Lučani, kancelarija broj 24, svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Rok za predaju prijava je do 18. aprila ove godien do 15 časova.