U Čajetini zasedalo Opštinsko veće

ČAJETINA — У среду 29. августа одржана је 51. седница Општинског већа општине Чајетина. Чланови већа упознати су

ČAJETINA — У среду 29. августа одржана је 51. седница Општинског већа општине Чајетина. Чланови већа упознати су са Извештајем о извршењу буџета општине Чајетина за период од 1.1.2018. до 30.06.2018. године.

На основу извештаја, остварени приходи и примања буџета општине Чајетина за првих 6 месеци ове године износе 930.847.880,52 динара, односно 46,33%  у односу на планиране. Извршени расходи и издаци за првих 6 месеци износе 680.059.969,30 динара или 33,85% у односу на планиране.Утврђени су предлози 2 решења о отуђењу земљишта на основу расписаног јавног огласа . На наредној седници Скупштине општине Чајетина, разматраће се одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Чајетина. Дата је и сагласност на измене финансијског плана ЈКП „Водовод Златибор “ из Чајетине. Након завршеног јавног конкурса за директора Туристичке организације Златибор, Скупштини ће бити предложено да досадашњи вршилац  дужности директора Владимир Живановић, буде именован за директора ове организације. Дата је сагласност на расподелу предложених субвенција Еко аграра за период од 26. јуна  до 18.јула 2018. године. Утврђени су предлози више решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини на основу исправке граница грађевинских парцела.

51.sednica Opštinskog veća