VAKCINACIJA KLJUČNA U SUZBIJANJU VELIKOG KAŠLJA

Aktivna imunizacija protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja se sprovodi kod lica od navršena dva meseca života primenom

Aktivna imunizacija protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja se sprovodi kod lica od navršena dva meseca života primenom kombinovanih vakcina koje u svom sastavu sadrže komponente protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja, sa ili bez komponenata protiv drugih zaraznih bolesti, u skladu sa Kalendarom imunizacije. Vakcinacija je ključna u suzbijanju velikog kašlja, apeluju lekari.